GENERALFORSAMLING I NFC 2022

D. 04.05. 2022 kl. 20.00 vil der blive afholdt generalforsamling i klubhuset, Hjardemålvej 215, 7700 Thisted

Traditionen tro vil der være smørrebrød til de der bestiller det, senest d. 27.04 på træningsaftenen eller til formanden på olesnatur@gmail.com

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil blive ophængt på opslagstavlen og sat på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.

  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamlig.

  3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Fastlæggelse af kontingent

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmmer. (på valg: Hans Nystrup, Peter Siegstad og Rudolf Christensen)

  7. Valg af 2 suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

  9. Eventuelt

Indkommet forslag d. 28.03.

Bestyrelsen i NFC foreslår en ændring til vedtægternes stk 10.2

10.2 . Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Ændres til bestyrelsen består at 5-9 medlemmer.

En tanke om “GENERALFORSAMLING NFC. 2022”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.