Så er dagsordenen ude til generalforsamlingen den 04/04-2023 og husk at tilmelde til den stegte flæsk.

Dagsorden til Ordinær generalforsamling Tirsdag den 04/04 – 2023 kl. 18:00 på adr. Hjardemålvej 215, 7700 Thisted

1.Valg af dirigent og referent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. Ved formanden

3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgående årsregnskab til godkendelse, af bogholder og revisor Søren Lynge

4. Indkomne forslag.

 1.sammenlægning af Nordvestjysk flugtskydningsforening og Thylands jagtforening.

 Oplæg om betydningen her om af formand.

 Andre kommentar.

 Afstemning her om .!.

 2. ved flertal for forslag til punkt 1. fremlægges mulig køreplan her om

5. Fastlæggelse af kontingent. Nuværende kontingent 100.00 kr. årligt

Afstemning her om .!

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der er 9 pladser i bestyrelsen, 5 Pladser er på valg. Bestyrelsen konstituere sig selv med Formand Næstformand kasser og Sekretær jævnfør vedtægterne af den. 21/06-2022. Valg til de enkelt plads bestemmes af de opmødte på generalforsamlingen ved simpelt flertal, valget kan foretages skriftligt, hvis diagent eller mindst et opmødt medlem ønsker det.

Plads 1. Nuværende Formand Ole Nørgaard. Modtager genvalg til bestyrelsen

andre der ønsker at opstille til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 2. Nuværende Sekretær. Karsten Dissing Olesen Modtager genvalg til best??

andre der ønsker at opstille til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 3. Nuværende Best. medlem. Per Poulsen. Modtager genvalg til best. ??

andre der ønsker at opstille til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 4. Nuværende Best. medlem. Børge Sørensen. Modtager genvalg til best. ??

andre der ønsker at opstille til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 5. Nuværende Supplant Søren Lynge. Modtager genvalg til best. ??

andre der ønsker at opstille til denne plads ?? Afstemning her om .!

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Plads 1. Nuværende Supplant Søren Lynge. Modtager genvalg til plads. ??

1 eller flere opstiller til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 2.

1 eller flere opstiller til denne plads ?? Afstemning her om .!

8. Valg af 2 revisor og en revisorsuppleant.

Plads 1. Best .medlem. Søren Lynge. Modtager genvalg til plads. ??

1 eller flere opstiller til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 2.

1 eller flere opstiller til denne plads ?? Afstemning her om .!

Plads 3. revisorsuppleant

1 eller flere opstiller til denne plads ?? Afstemning her om .!

9. Eventuelt.

dagsorden som pdf.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *