GENERALFORSAMLING I NFC 2023

D. 04.04. 2023 kl. 18.00 vil der blive afholdt generalforsamling i klubhuset, Hjardemålvej 215, 7700 Thisted

Traditionen tro vil der være stegt flæsk til de der bestiller det, senest d. 28.03 på til formanden på nfcosterild@gmail.com  eller kasseren på TLF 42 77 07 65 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil blive ophængt på opslagstavlen og sat på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.

  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamlig.

  3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Fastlæggelse af kontingent

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmmer. (på valg:

  7. Valg af 2 suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

  9. Eventuelt

Indkommet forslag d. 28.03.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *